Program HERBAR

Logowanie do systemu

Powrót - Return

HERBAR - wersja angielska

HERBAR - Wersja polska

 https://herbar.botany.pl

do wprowadzania, porządkowania i wyszukiwania informacji o okazach zielnikowych,
drukowania etykiet, wizualizacji zdjęć, skanów, fotografii i rycin
powiązanych z okazami w Zielnikach KRAM

© Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk – wszystkie prawa zastrzeżone